T T

czas
braku
wojny

2V
19

Pagan
Records

trafiony

zatopiony

pudło

pudło